0705 - 41 10 10 mail@solfilmsmontage.com

Säkerhetsfilm

Jönköpings Solfilmsmontage har ett av marknadens bredaste sortiment av splitterfilm, skyddsfilm och säkerhetsfilmer. Åtta helt klara och fyra tonade laminat. Vi har tunna enkellaminat för splitterskydd och personskydd till kraftiga flerskiktslaminat för intrångsskydd. En förstärkning av glasytorna ger en säkrare miljö där varken människor, inredning eller utrustning riskerar att skadas av glassplitter samtidigt som skyddet mot ovälkomna ökar.

Få ett kostnadsförslag

Hindra tjuven

Glas är lätt att krossa och ur säkerhetssynpunkt är fönster många gånger den svagaste länken. Fönstren är därför ofta målet när en tjuv vill göra en snabb smash & grab kupp eller ta sig in i villan eller lägenheten.

Med det osynliga skyddet från Solfilmsmontage säkerhetsfilm möts tjuven av en oväntad överraskning. Glaset går sönder – men det splittras inte och det hålls kvar i karmen.

Ett fönster förstärkt med säkerhetsfilm gör att inbrottsförsöket tar betydligt längre tid än tjuven planerat och i de allra flesta fall stoppar det inbrottsförsöket helt.

Skydd mot blekning

Vår säkerhetsfilm innehåller ett unikt UV filter. Det innebär att dina möbler, tavlor, gardiner och mattor inte bleks lika snabbt av solen.

Inga splitterskador

Människor som av misstag stöter sönder en glasruta kan skadas allvarligt av splitter som tränger in i kroppen. Glassplitter kan också förstöra värdefulla saker och dyrbar utrustning.

Ett fönster förstärkt med splitterfilm spricker – men inte i en kaskad av vasst och farligt splitter. Solfilmsmontage splitter- och säkerhetsfilmer ger ett pålitligt skydd mot glasskador vid barns lekar, oväder, naturkatastrofer, upplopp och terrordåd. Säkerhetsfilm minimerar risken för skador och kostnader orsakade av kringflygande glas.